Goireasan Gàidhlig (Gaelic resources)


Gaelic CYPCS logo.

Tha sinn air Gàidhlig a chur air cuid de na prìomh ghoireasan air an làraich-lìn againn agus is urrainn dhut an luchdadh a-nuas tro na ceanglaichean gu h-ìosal. Nam measg, tha:

  • teacsa slàn Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • tionndadh sìmplidh de Chùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • goireas le samhlaidhean a tha a’ mìneachadh Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • leabhar-pòcaid anns a bheil an teacsa uile aig Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne.

English translation

We’ve translated some key resources on our website into Gaelic, and you can download them using the links below. They include:

  • the full text of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC),
  • a pocketbook containing the full text of the UNCRC,
  • a simplified version of the UNCRC,
  • our symbols resource explaining the UNCRC.

Resources

Back to top