Twoje Prawa

Prawa stanowią listę obietnic złożonych dzieciom oraz młodzieży, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Korzysta się z nich, aby zadbać o to, aby traktowano Cię sprawiedliwie oraz zapewniono Ci odpowiednią opiekę.

Kiedy coś określa się mianem prawa, oznacza to, że nikt nie może Ci tego odebrać. Należy ono do Ciebie i ma na celu zapewnić Ci bezpieczeństwo i zagwarantować dobre życie.

Prawa dla dzieci i młodych osób można określać w różny sposób, jak np. prawa dzieci lub prawa młodzieży. Jednakże niezależnie od swojej nazwy służą one dzieciom i młodzieży- te same uprawnienia chronią Cię niezależnie od grupy, do której należysz.

Kto dba o Twoje prawa?

Prawie każdy kraj na świecie zgodził się na to, aby dbać o Twoje prawa podpisując dokument nazywany konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (UNCRC). Rząd w Wielkiej Brytanii podpisał ten dokument, dlatego też musi zadbać o to, aby Twoje prawa były chronione. Rząd Szkocji jest również zobowiązany do przestrzegania tychże praw.

Szkocja wyznaczyła Przedstawiciela/Reprezentanta Dzieci i Młodzieży. Osoba ta ma zadbać o to, aby Twoje prawa były w każdej sytuacji chronione i szanowane.

Aktualnie na stanowisku Przedstawiciela zasiada Bruce Adamson. Jest to osoba, która może stanąć w obronie Twoich praw, oraz z której biurem możesz się skontaktować, w przypadku gdy nieszanowane są Twoje prawa. Dba ona o prawa:

  • Każdej osoby poniżej 18 roku życia

  • Każdej osoby poniżej 21 roku życia, która znajdowała lub znajduje się pod opieką władz lokalnych.

Jakie są Twoje prawa?

Przysługują Ci różne prawa. Do jednych z najważniejszych zalicza się:

  • Twoje dobro/interes musi zawsze stanowić sprawę najważniejszą

  • Jesteś uprawniony do życia, przetrwania oraz rozwoju

  • Twoje opinie/uwagi muszą zostać uwzględnione oraz wzięte pod uwagę w zakresie wszelkich kwestii/spraw, które Cię dotyczą.