Goireasan Gàidhlig

Tha sinn air Gàidhlig a chur air cuid de na prìomh ghoireasan air an làraich-lìn againn agus is urrainn dhut an luchdadh a-nuas tro na ceanglaichean gu h-ìosal. Nam measg, tha:

  • teacsa slàn Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • tionndadh sìmplidh de Chùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • goireas le samhlaidhean a tha a’ mìneachadh Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • leabhar-pòcaid anns a bheil an teacsa uile aig Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne,
  • na 7 Riaghailtean Òir againn airson Com-pàirteachadh.

Faigh cothrom air goireasan Gàidhlig